Kveldsmat

 • Kveldsmat er et av våre mest populære tiltak, og noe vi ønsker å fortsette med.
 • Frem til nå har våre trenere ordnet med dette
 • Vi ønsker at våre trenere kan være trenere for utøverene, og at foreldre i aktuell aldersgruppe fordeler disse torsdagene mellom seg.
 • Oppgaver består av å sette frem mat til kl 2015, og hjelp til å rydde ca 2040. Mat vil være på plass
 • Dette kan kombineres med henting av barn J

Myldredagen

 • Vi stiller med mange trenere på myldredagen
 • Dette sørger for god kvalitet og kontinuitet for utøverene
 • Våre trenere vil på hver trening spørre dere om dere kan hjelpe til på en øvelse.
 • Dette er til stor hjelp for oss
 • Vi inkludere flere foreldre inn i miljøet, noe som er veldig viktig for fremtiden
 • Foreldre får god innsikt i hva friidrett er og hvordan øvelser utføres.
 • Barna liker mange foreldre rundt de J