Kveldsmat

Kveldsmat har vært et av våre mest populære tiltak, og noe vi ønsker å fortsette med når Covid-19 situasjonen er under kontroll igjen…..
Vi ønsker at våre trenere kan være trenere for utøverene, og at foreldre i aktuell aldersgruppe håndterer kveldsmaten.
Oppgaver består av å sette frem mat, og hjelp til å rydde. Mat vil være på plass.
Dette kan kombineres med henting av barn.

Myldredagen på tirsdager

Vi stiller med mange trenere på myldredagen
Dette sørger for god kvalitet og kontinuitet for utøverene
Våre trenere vil på hver trening spørre dere om dere kan hjelpe til på en øvelse.
Dette er til stor hjelp for oss
Vi inkludere flere foreldre inn i miljøet, noe som er veldig viktig for fremtiden
Foreldre får god innsikt i hva friidrett er og hvordan øvelser utføres.
Barna liker mange foreldre rundt de