Første gang på friidrettsstevne?

Påmelding
Det er viktig å melde seg på i god tid før fristen går ut. Du melder deg på via www.minidrett.no. Her må du opprette en egen brukertilgang. Husk å registrere deg med Rjukan Idrettslag som klubb.
Hvis du melder deg på etter fristen må du selv betale den ekstra kostnaden arrangøren krever.

Tidsskjema

Dette finner du på stevnets/arrangørklubbens hjemmeside. Tidsskjemaet er som regel klart 1-2 dager før stevnet.

Oppmøte og avkryssing
Møt opp minimum en time før din starttid (se tidsskjema). Når du kommer må du krysse deg av på lister for å vise arrangøren at du har kommet. Som regel er siste frist for avkryssing en time før start. (Det er ikke alltid det er avkryssing for hopp og kastøvelser.) Finn noen fra klubben for å få startnummer, samt start oppvarmingen sammen!

Opprop
Foregår der hvor øvelsen finner sted, gjerne 10-15 min. Da blir alle ropt opp i den rekkefølgen dere skal starte i. Du må svare ved oppropet. Husk å møte ferdig oppvarmet til oppropet.

Utøvere over 13 år må du ha lisens
Alle utøvere fra og med det året de fyller 13 år og som deltar i arrangementer i regi av lag
tilknyttet Norges Friidrettsforbund må betale lisens (forsikring).
Grunnlisens kr. 450 (Utvidet lisens kr. 950)

Hvordan kjøpe lisens?
Helårslisens kjøpes i skjemaet som du finner lenke til på www.friidrett.no/lopinorge/lisens/

Fyll ut skjemaet
Krets er: Telemark
Klubb er: Rjukan Idrettslag