Medlemskap:

Rjukan Idrettslag har fra 2016 besluttet at alle kun skal betale én medlemsavgift uavhengig av hvilke grupper man er med i.

Nærmere praktisk info om dette vil komme.
Medlemmer
Som medlem i RIL Friidrett & Triathlon (RIL Idrettslag) vil du ha tilgang til :

– Trening 3-4 ganger i uken med utdannede trenere.
– Gratis stevnedeltakelse på alle stevner man måtte ønske å delta på. (Ca 400,- per stevne)
– Dekket kjøregodtgjørelse til stevner
– Gratis kveldsmat etter trening torsdager for 11-16 år
– Gratis overnatting og kost ved KM innendørs og KM utendørs.
– Avslag på klubbbekledning.

Dette er noe vi er stolte av å få til, og dette er noe som er mulig når alle foreldre stiller positive opp på våre inntektsbringende arrangementer. Og vi forventer at de stiller opp også !

Medlemskontingent skal betales inn til RIL Idrettslag. Info kommer.
Om man ønsker å støtte oss på annen måte kan man betale inn direkte til vår konto  2620.21.47401 i Tinn Sparebank.

Vi har de siste årene hatt en voldsom vekst. Vi håper å fortsette veksten!