• Mulighet til å delta på alle våre treninger
 • Gratis deltakelse på stevner og konkurranser
 • Kjøring til prioriterte stevner dekkes av klubben med kr 2,- per kilometer. Kjøreregning sendes til Ruth Tambac
 • Gratis overnatting på våre prioriterte fellesturer
 • Gratis invitasjon til vår friidrettsgalla som avslutning av sesong 2021.

 • Klubben dekker påmelding, reise og opphold til UM for våre utøvere 15+
 • Trener fra klubb vil bli med til UM arrangementer om utøver ønsker dette. Dette dekkes av klubben.
 • Klubben dekker påmelding (Kr 2500,-) til ungdomsleir i Skien på sommeren for utøvere 14+

 • Du skal få trene i et godt miljø fritt for mobbing og rasisme
 • Du skal bli sett av våre trenere og få hjelp tilpasset dine ambisjoner
 • Du skal glede deg til neste trening J

 • Du skal fremstå som et forbilde for yngre utøvere
 • Du skal ta opplæring i antidoping «Ren Utøver» dersom du er 15+
 • Du skal bidra til å skape et flott treningsmiljø med gode holdinger.