(Under arbeid)

Arbeidsoppgaver for dommere og funksjonærer under friidrettsstevner i regi av Rjukan Friidrett og Triathlon

Stevneleder:

 • 3 dager før stevnet – sende påminnelse til dommere og funksjonærer om stevnet
 • Sørge for at dører og skap er låst opp og utstyr tilgjengelig for dommere/funksjonærer
 • Sikre at alle dommere er inneforstått med øvelsesprogram og tidsskjema
 • Ha oversikt over stevnets utførelse og etterse at tidsskjema holdes
 • Evt. omfordele funksjonærer mellom øvelser dersom det oppstår ufortsette problemer
 • Være tilgjengelig for henvendelser fra utøver eller klubbledere som har spørsmål eller problemer
 • Etterse at alt er i riktig stand på stadion når stevnet er ferdig

Stevnesekretær:

 • Hente frem FriRes databasen som er gjort klar for stevnet. (Bruke filenavn ååååmmdd Stevenenavn.mdb)
 • Utarbeide startlister for stevner med forhåndspåmelding
  • Til hver klubb:
   • Deltakerliste komplett x 2
   • Deltakerliste klubb x 2
   • Tidsskjema
   • Infoskriv
  • Klargjøre perm til hver øvelsesansvarlig
   (for løp – både til startorder + mål)

   • Startkort
   • Deltakerliste
   • Tidsskjema
   • Infoskriv
  • Gjøre klar 15 ekstra sett
   • Infoskriv
   • Tidsskjema
   • Deltakerlister
 • Organisere startlister og dele ut til ansvarlig for hver øvelse i god tid før øvelsen starter (min 20 minutter)
 • Motta etteranmeldinger på stevnet, dog ikke etter 30 min før stevnestart
 • Organisere skriving av startkort og fordeling i mapper for stevner med påmelding på banen
 • Foreta seeding og heatfordeling, sammen med stevneleder
 • Utarbeide og henge opp resultatlister på stevnet (gjelder kun stevner med forhåndspåmelding)
  • I FriRes: Fortløpende etter hvert som øvelsene er ferdig registrert: Markere øvelse som ferdig i FriRes slik at resultatlister til web genereres.
 • Skrive ut noen sett av friidrett for publikum og legge frem
 • Fortløpende fore speaker + premieutdeler med resultatlister

Speaker:

 • Teste høyttaleranlegg i god tid før stevnet starter (min. 30 min.)
 • Informere om praktiske saker rundt stevnet
 • Bruke gjerne friidrett for publikum som kilde til info
 • Forestå forhåndspresentasjon av viktige øvelser
  • Passe på at det ikke forstyrrer starters instruksjoner i løp
 • Ha god oversikt over statistikk, rekorder, årsbeste etc.
 • Formidle resultater og evt. rekorder under stevnet
 • Styre premieutdeling

Premieutdeler:

 • Finne fram premiepall før stevnet starter
 • Organisere system for premier slik at utdeling foregår effektivt
 • Forestå utdeling av premier underveis i stevnet i forhold til speakers opplesing
 • Sette evt. overskytende premier opp på klubbrommet i 2.etg når stevnet er ferdig
 • Sette på plass premiepall når stevnet er ferdig

Løp

Tidtakere:

 • Før stevnet: Sørge for å lade opp batteri for trådløs vindmåler
 • Sette opp hvit tavle på banen, innenfor mållinjen
 • Henge opp resultattavle på utsiden av tidtakerbu
 • Plassere elektronisk vindmåler for tidtakersystemet på banen
 • Montere opp tidtakeranlegg og stille inn kamera i forhold til lysforholdene
 • Sammen med starter i god tid (min. 30 min) før løpsstart sjekke at startsystem og tidtakeranlegg fungerer som det skal
 • Foreta såkalt 0-test
 • Kommunisere med startordner vedrørende banefordeling for hvert heat
 • Betjene tidtakeranlegget
 • All løp lagres under følgende sti :
  • ÅÅÅÅMMDD\\løpsklasse
   • Eksempel : 20150812\60m_J10-11
 • Foreta nødvendige justeringer av tidtakeranlegg og kamera i forhold til endringer i lysforholdene.
 • Ivareta rundetelling for lange løp på eget skjema, og ringe med klokke for siste runde
 • Ta rekkefølgen i mål manuelt nede på banen for lange løp
 • Føre løpsresultater på startlister/startkort og og dette til stevnesekretæriat
  • Alle løp skal avleses på tidtakeranlegget med nøyaktighet hundredeler for alle distanser
 • Sette på plass hvit tavle, resultattavle og vindmåler når løpsøvelsene er ferdig
 • Rigge ned tidtakeranlegg.

Starter:

 • Hente pistol, skudd, vest og startsignal mikrofon/kabelrull i tidtakerbu
 • Etterse at pistol virker
 • Sammen med recallstarter danne starterteam, avtale rollefordeling og bytte av roller underveis i stevnet
 • Sammen med tidtakere i god tid (min. 30 min) før løpsstart sjekke at startsystem og tidtakeranlegg fungerer som det skal
 • Teste startsignal for hvert nytt startsted før første heat starter.
 • Etterse at løpsøvelsene følger tidsskjema
 • Kommunisere med startordner når utøverne er klare
  • Avklare videre rolle for startordner/recallstarter i forhold til stevnets størrelse
 • Hjelpe til med utplassering av startblokker og hekker
 • Rengjøre og olje pistol når stevnet er slutt

Recallstarter :

 • Hente recallpistol og skudd i tidtakerbu
 • Etterse at pistol virker
 • Sammen med starter danne starterteam, avtale rollefordeling og bytte av roller undeveis i stevnet
 • Hjelpe til med utplassering av startblokker og hekker
 • Rengjøre og olje pistol når stevnet er slutt

Startordner:

 • Sette fram startblokker og evt. hekker i god tid (min. 30 minutter) før stevnet starter
 • Hente walkie-talkie i tidtakerbu
 • Hente startlister hos stevnesekreteriatet i god tid før løpsøvelsene starter
 • Organisere løp, fordele baner i henhold til startlister
  • Det skal tilstrebes å fordele baner for heat 2 før heat 1 starter, for heat 3 før heat 2 starter etc.
 • Informere banefordeling til tidtakere via walkie-talkie
 • Etterse at løpsøvelsene følger tidsskjema
 • Hjelpe til med flytting av startblokker og hekker underveis i stevnet
 • Kommunisere med starter og evt. gi signal til starter når utøverne er i klare i ”innta plassene posisjon”
 • Sette på plass startblokker når løpsøvelsene er ferdig

Hekkeansvarlig:

 • Ha oversikt over hekkeavstander og hekkehøyder for hvert løp/heat
 • Sette fram startblokker og hekker i god tid (min. 30 minutter) før stevnet starter
 • Være ansvarlig for flytting av startblokker og hekker underveis i stevnet
 • Kommunisere med starter og startordner vedrørende at det er klart for nytt løp
 • Sette på plass hekker og evt. startblokker når løpsøvelsene er ferdig

Hopp og Sprang

Dommer i høyde:

 • Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 • Sørge for at høydestativ er på plass min. 30 min før øvelsen starter
 • Hente høydelist
 • Sette i gang prøvehopping i god tid før øvelsen starter
 • Avklare med utøverne hvilken høyde de skal begynne å hoppe på
 • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig
 • Etterse at utøverne i øvelsen ikke befinner seg i løpebanen når det foregår løpsøvelser
 • Kontrollmåle høyde på list hver gang høyden endres
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig
 • Sette tilbake høydelist

Funksjonærer i høyde:

 • Hjelpe til med å sette fram høydestativ, list og målestav for kontrollmåling
 • Flytte list til riktig høyde
 • Legge opp listen etter riv
 • Utføre andre oppgaver dommer i øvelsen fordeler

Dommer i lengde:

 • Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
  • Herunder henting av utstyr og evt. resultattavle
  • Sandgrop endevendes med bensindrevet jordfreser. Deretter jevnes gropen til slik at sanden har samme høyde som tartandekket i tilløpet.
  • Merke satssoner i henhold til utøvernes alder
  • Hente vindmåler og stativ og se til at dette settes opp på riktig sted og i riktig retning. Evt. instruere vindmåler i bruk av vindmåleren.
 • Sørge for at lengdegrop er klargjort min. 30 min før øvelsen starter.
 • Sette frem sperring mellom sandgrop og løpebane
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 • Sette i gang prøvehopping i god tid før øvelsen starter
 • Foreta selve dømmingen i øvelsen, evt., kan en av funksjonærene foreta resultatskriving
 • Sette kjegle som sperring i tilløpet når det ikke skal hoppes
 • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig
 • Etterse at utøverne ikke går ut i løpebanen etter å ha hoppet. Dette for å unngå sand i løpebanen.
 • Etterse at utøverne i øvelsen ikke befinner seg noe sted i løpebanen når det foregår løpsøvelser
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig

Funksjonærer i lengde:

 • Hjelpe til med å hente utstyr og klargjøre sandgrop i henhold til oppgaver fordelt fra dommer i øvelsen
 • Hjelpe til med å merke satssoner
 • Rake og jevne grop etter hver hopp
 • Hjelpe til med måling
 • Utføre vindmåling
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre andre oppgaver dommer i øvelsen fordeler

Dommer i tresteg:

 •  Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 • Herunder henting av utstyr og evt. resultattavle
 • Sandgrop endevendes med bensindrevet jordfreser. Deretter jevnes gropen til slik at sanden har samme høyde som tartandekket i tilløpet.
 • Merke satssoner i henhold til utøvernes alder
 • Hente vindmåler og stativ og se til at dette settes opp på riktig sted og i riktig retning. Evt. instruere vindmåler i bruk av vindmåleren.
 • Sørge for at lengdegrop er klargjort min. 30 min før øvelsen starter.
 • Sette frem sperring mellom sandgrop og løpebane
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 •  Sette i gang prøvehopping i god tid før øvelsen starter
 •  Avtale med hver utøver hvilken satsplanke utøveren skal bruke. Denne gjelder da gjennom hele konkurransen.
 •  Markere med kjegle satsplanke for hvert hopp
 •  Foreta selve dømmingen i øvelsen, evt., kan en av funksjonærene foreta resultatskriving
 •  Sette kjegle som sperring i tilløpet når det ikke skal hoppes
 •  Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 •  NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig
 •  Etterse at utøverne ikke går ut i løpebanen etter å ha hoppet. Dette for å unngå sand i løpebanen.
 •  Etterse at utøverne i øvelsen ikke befinner seg noe sted i løpebanen når det foregår løpsøvelser
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig

Funksjonærer i tresteg:

 • Hjelpe til med å hente utstyr og klargjøre sandgrop i henhold til oppgaver fordelt fra dommer i øvelsen
 • Hjelpe til med å merke satssoner
 • Rake og jevne grop etter hver hopp
 • Hjelpe til med måling
 • Utføre vindmåling
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre andre oppgaver dommer i øvelsen fordeler

Kast og støt

Dommer i kule:

 •  Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 •  Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 •  Finne fram riktige kuler i henhold til de klassene det skal konkurreres i
  • NB ! Det benyttes egne kuler for konkurranser som ligger på merket plass
  • Kontrollveie kuler før øvelsen starter
  • Finne fram målbånd og annet nødvendig utstyr for øvelsen
  • Hente startlister i stevnesekreteriatet
  • Sørge for at sektor er merket opp min. 30 min før øvelsen starter. I kule merkes sektor med kalkvogn. Denne er normalt plassert i garasjen.
  • Sette i gang prøvestøting i god tid før øvelsen starter
  • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
  • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er riktig utført i kastringen
  • Kontrollveie kule etter øvelsen dersom det er satt rekord
  • Kontrollmåle evt. rekordstøt med metallmålbånd
  • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
  • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig
   • NB! Konkurranseutstyr skal legges tilbake på spesiell merket plass

Funksjonærer i kule:

 • Hjelpe til med å finne fram kuler, målbånd og annet utstyr
 • Hjelpe til med å merke sektor
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre de oppgaver som dommer i øvelsen fordeler

Dommer(e) i spyd:

 • Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 • Finne fram riktige spyd i henhold til de klassene det skal konkurreres i
  • NB ! Det benyttes egne spyd for konkurranser som ligger på merket plass
 • Kontrollveie spyd før øvelsen starter. Både vekt og balansepunkt sjekkes.
 • Finne fram målbånd og annet nødvendig utstyr for øvelsen
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 • Sørge for at sektor er merket opp min. 30 min før øvelsen starter. I spyd merkes sektor med sektorbånd eller sektortau
 • Sette i gang prøvekasting i god tid før øvelsen starter
 • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig utført i kastsonen
 • For større stevner benyttes det egen nedslagsdommer
 • Kontrollveie spyd etter øvelsen dersom det er satt rekord
 • Kontrollmåle evt. rekordkast med metallmålbånd
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig
  • NB! Konkurranseutstyr skal legges tilbake på spesiell merket plass

Funksjonærer i spyd:

 • Hjelpe til med å finne fram spyd, målbånd og annet utstyr
 • Hjelpe til med å merke sektor
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre de oppgaver som dommer i øvelsen fordeler

Dommer i diskos:

 • Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 • Finne fram riktige diskoser i henhold til de klassene det skal konkurreres i
  • NB ! Det benyttes egne diskoser for konkurranser som ligger på merket plass
 • Kontrollveie diskoser før øvelsen starter.
 • Finne fram målbånd og annet nødvendig utstyr for øvelsen
 • Heise opp kastnettet
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 • Sørge for at sektor er merket opp min. 30 min før øvelsen starter. I diskos merkes sektor med sektorbånd eller sektortau
 • Sette i gang prøvekasting i god tid før øvelsen starter
 • Passe på at både utøvere og funksjonærer, samt evt, andre som er i området er observante når kast foretas. Flest mulig skal stå i sikker sone bak nettet.
 • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig utført i kastringen
 • Kontrollveie diskos etter øvelsen dersom det er satt rekord
 • Kontrollmåle evt. rekordkast med metallmålbånd
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig
  • NB! Konkurranseutstyr skal legges tilbake på spesiell merket plass
 •  Senke kastnettet helt ned

Funksjonærer i diskos:

 • Hjelpe til med å finne fram diskoser, målbånd og annet utstyr
 • Hjelpe til med å merke sektor
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre de oppgaver som dommer i øvelsen fordeler

Dommer i slegge:

 • Være godt forberedt i forhold til øvelsens konkurranseregler
 • Organisere oppgaver for funksjonærer på øvelsen
 • Finne fram riktige slegger i henhold til de klassene det skal konkurreres i
  • NB ! Det benyttes egne slegger for konkurranser som ligger på merket plass
 • Kontrollmåle slegger før øvelsen starter.
  • Kontrollveie slegger
  • Kontrollmåle lengde på sleggestreng
 • Finne fram målbånd og annet nødvendig utstyr for øvelsen
 • Heise opp kastnettet
 • Legge i innlegg for sleggekasting (reduserer diameter for ringen)
 • Hente startlister i stevnesekreteriatet
 • Sørge for at sektor er merket opp min. 30 min før øvelsen starter. I slegge merkes sektor med sektorbånd eller sektortau
 • Sette i gang prøvekasting i god tid før øvelsen starter
 • Passe på at både utøvere og funksjonærer, samt evt, andre som er i området er observante når kast foretas. Flest mulig skal stå i sikker sone bak nettet.
 • Avvikle øvelsen slik at tidsskjema holdes
 • NB ! Dommer i øvelsen skal selv forestå vurdering av om utøverens forsøk er gyldig utført i kastringen
 • Kontrollveie slegge etter øvelsen dersom det er satt rekord
 • Kontrollmåle evt. rekordkast med metallmålbånd
 • Levere resultatlister til stevnesekreteriatet raskest mulig etter at øvelsen er ferdig
 • Sette alt utstyr på plass etter at øvelsen er ferdig
  • NB! Konkurranseutstyr skal legges tilbake på spesiell merket plass
 • Senke kastnettet helt ned

Funksjonærer i slegge:

 • Hjelpe til med å finne fram slegger, målbånd og annet utstyr
 • Hjelpe til med å merke sektor
 • Evt. betjene resultattavle
 • Utføre de oppgaver som dommer i øvelsen fordeler

Kastsektor oppmerking alle kastøvelser:

kastsektor