Treningen tirsdag for 3-10 åringer vil i all hovedsak foregå som en åpen dag hvor vi ikke legger så mye vekt på teknikk og utførelse, men der vi rett og slett vil se mange barn utvikle grunnmotoriske evner som å løpe, hoppe og kaste gjennom leksbetonte aktiviteter.
Du vil som foreldre bli spurt om å delta aktivt i aktiviteten som funksjonær. Dette er helt vesentlig for å få til denne dagen. Har vi glemt å spørre deg så ta initiativ til å kontakte oss.
Det er til stor hjelp. Våre trenere vil også være til stede denne dagen for å rettlede innenfor teknikk for de som måtte ønske det. Denne dagen vil tilrettelegges for mye aktivitet ut
en masse venting

Dette er selve festdagen!