Det er flott om våre utøvere driver med flere idretter.

Alle treninger er frivillige og det blir ikke ført noen form for oppmøte lister.

Det er ok å trene lite, og det er ok å trene mye.

Våre trenere vil lage et personlig opplegg sammen med deg som utøver, og som passer deg og din hverdag. Men utøver må selv komme til oss å spørre om å få et slikt opplegg

Vi tar hensyn til andre idretter og vektlegger dette i din trening

Vi lager treningsprogram for egentrening dersom du ønsker dette

Du som utøver og oss som trenere har ansvar for å legge til rette for sportslig aktivitet basert på ditt ambisjonsnivå

Skole er viktig og er en viktig faktor i totalbildet. Skolearbeid bør ha en sentral plass i treningsopplegget.

Det er du som er sjefen. Vi tilpasser treningsmengden slik at du trives hos oss!

Alle våre fellestreninger skal inneholde glede og latter !