Vi ønsker å utvikle oss videre og har gjort noen endringer med tanke på treningsinnhold i fra 2017.

 • Hver søndag vil vi publisere treningsuken med innhold på facebook
 • Den vil inneholde hvilke øvelser som har fokus og hvilke trenere som kommer de ulike dagene

Treningene vil i hovedsak bygges opp slik : 

 • Fokus på lek og moro for de aller yngste. Skape godt miljø
 • Fokus på lek og moro 8-10 år, men med litt mer introduksjon i de ulike øvelser på torsdager
 • Treningen i gruppe 11+ vil bygges opp på denne måten:
 • Felles oppvarming ca 30 minutter – Denne delen brukes til å skape et godt fundament for utholdenhet
 • Spesialøvelser ca 60 – 90 minutter – Her vil utøver velge sin gren og få en godt oppbygd økt.
 • Våre trenere vil variere mellom de ulike øvelsene fra uke til uke. Dette for å skape variasjon
 • Denne info vil publiseres på facebook søndager samme uke.
 • Om spesialøvelser ikke passer utøver vil de ha mulighet til å drive egentrening på sin øvelse denne dagen.
 • Vi ønsker med dette å kunne gi utøvere mer spesialisert trening samtidig som allsidighet dyrkes
 • Våre trenere vil være flinke til å sørge for at allsidigheten blir ivaretatt ved å følge opp hver enkelt utøver
 • Mulighet for individuelle treningsprogrammer for utøvere som måtte ønske dette i forhold til egentrening
 • Gi utøvere som ønsker å trene basisferdigheter uten å ville konkurrere muligheten til det

Basistrening vil defineres som en spesialgren og egen trener vil ha ansvar for denne gruppen de ukene dette er aktuelt.