• Vi fokuserer på personlig utvikling og resultater basert på dette.

 • 1. plasser, medaljer og gode plasseringer kommer som et resultat av dette

 • Viktig å huske at kroppen endrer seg kontinuerlig – Det vil gå opp og ned
 • Den som trener smart og mest blir også best til slutt

 • Trening og konkurranser på tvers av alder
 • Treningshverdag 100% fri for mobbing, hetsing og rasisme
 • Bygge opp under lagfølelsen til barna. Mye trening blir gjennomført som stafetter
 • Gi barn og ungdom en mulighet til å være del av noe stort og flott. Man skal være stolt av klubben vi representerer
 • Sørge for at alle barn blir sett på trening og at de føler de er av betydning for miljøet i klubben
 • Tilby gunstig klubb kolleksjon slik at vi reiser sammen på stevner som en gruppe og viser stort fellesskap
 • Våre trenere skal være gode forbilder og være bevisste på hvilken rolle de har.
 • Våre utøvere skal være gode forbilder og være bevisste på hvilken rolle de har for yngre utøvere.
 • Tilby en variert og morsom trening.
 • Gå aktivt ut å vise lokalsamfunnet hvor bra vi er og skape gode miljøer i hvert alderstrinn. Jo flere jo bedre
 • Gi utøvere mulighet til å konkurrere så ofte de vil
 • Reise på stevner og samlinger med overnatting. Dette er en av avgjørende betydning for miljø
 • Vi spiser mat sammen etter trening. Veldig populært tiltak som er verdt kostnaden
 • Gjennomføre Ren Utøver med 15+ for å vise sterk avstand til doping