Våre trenere er som følger:
11+ gruppa:
Jan Skov Våer, Andres Sætre, Tommy Storøygard.
Rekrutter (3-10 år):
Susanne Samuelsen, Elisabeth Scott Delos Santos, Jamie Tore Morande, Fatime Mina, Robert Jenbergsen, Tommy Storøygard, Margarita Kamenova Kuncheva
Vi bruker mye tid og ressurser på utdanning og kompetanseutvikling. Vi har trenere med kompetansenivå fra barneidrettstrener, trener1, trener2 og til trener3 kurs.
Dette er nedtegnet i vår handlingsplan og er viktig for oss.
Vi deltar på trenerkonferanser og har jevnlig kontakt med andre trenere innen friidrett for å lære mer.

Jan, Tommy og Andres