Våre trenere er som følger:

Susanne Samuelsen, Ronny Grimstad, Jan Skov Våer, Hege Iren Åsheim, Andre Sætre, Åshild Langeland, Elisabeth Scott Delos Santos, Jamie Tore Morande, Tommy Storøygard, Mohammoud O’dib, Fatime Mina, Robert Jenbergsen, Ghulam Yahia Sharifi.

Vi bruker mye tid og ressurser på utdanning og kompetanseutvikling.
Dette er nedtegnet i vår handlingsplan og er viktig for oss.

Pågående trener 1 – Ungdomstrener med 20 deltakere

Vi deltar på trenerkonferanser og har jevnlig kontakt med andre trenere innen friidrett for å lære mer.